Adobe indesign script developer
automatisch opmaken van brochures
makelaarsmagazine, reis-gids, catalogi,
folders en web-to-print solutions

scripting: javascript en applescript

filemaker pro 19 database developer
filemaker web php developer
ReLink Database Publishing
Indesign CS developer
- Indesign Scripting
- JavasSript, AppleScript
- Database Publishing
- Catalogi, brochures, folders
- Makelaarsmagazine
- XML, XSLT
- ShellScript
 
Filemaker Pro 19 PHP developer
- Database ontwikkelaar
- XML, XSLT, Rest API, SOAP
 
Web, MySQL PHP developer
- Filemaker PHP API
 

Cameleon software voor onderhoud-reparatie en service activiteiten


Cameleon software is software voor de ondersteuning van onderhoud-reparatie en service activiteiten
De belangrijkste functies worden hierna beschreven:

Werkvoorbereiding/ planner


De werkvoorbereider legt klantgegevens vast of importeert deze vanuit bestaande bestanden.
Deze klantgegevens zijn algemene NAW gegevens maar ook specifieke gegevens als afspraken over
uurloon, voorrijkosten of vast tarief.

De werkvoorbereider legt de opdracht gegevens vast zoals de lokatie en de omschrijving van de
werkzaamheden en een service code.

De planner heeft de beschikking over overzichten van reeds ingeplande opdrachten en bepaalt
de plandatum/tijd op basis van beschikbaarheid. Cameleon geeft duidelijke planning overzichten.
Het geeft inzicht per week, per dag en per monteur.

Na voltooing van de werkzaamheden door de buitendienst stuurt de planner een gereedmelding
e-mail naar de opdrachtgever.

Uitvoering werkzaamheden


Cameleon ondersteunt het gebruik van iPad’s door monteurs. Op de iPad staat de planning voor
de monteur. De iPad staat in directe verbinding met kantoor en elke wijziging is voor de monteur
direct zichtbaar. Op de iPad wordt de route naar de lokatie aangegeven.

Voorafgaand aan de werkzaamheden en na afloop kunnen fotos worden genomen. Uiteraard wordt de
aanvangstijd en eindtijd van de werkzaamheden op de iPad genoteerd en worden de gewerkte uren
berekend. De gebruikte materialen worden uit de materialen- tabel opgehaald en eventueel te
bestellen materialen worden genoteerd.

Een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden wordt gemaakt en de klant wordt gevraagd voor
akkoord tekenen op de iPad. Ook kan eventueel een evaluatie worden ingevuld door de klant.

Facturering


De facturering vind plaats van alle gereed gekomen opdrachten.
Rekening wordt gehouden met verschillende BTW tarieven en het gebruik van G-rekeningen bij
BTW verlegd. Desgewenst kan een interface naar het boekhoudpakket worden gemaakt.


ReLink is ontwikkelaar en weet waar het om draait.